Lukuaika: Luet tämän artikkelin noin 2 minuutissa.

Tässä artikkelissa käymme läpi kokemuksia Adminetistä ja missä tilanteissa Adminet voi olla hyvä ohjelmistovalinta yrityksellesi. Annamme myös muutaman hyödyllisen vinkin kirjanpito-ohjelman valintaan liittyen.

Tässä artikkelissa käymme läpi mm. seuraavat asiat:

  • Admicom:in Adminet: Millaisesta ohjelmasta on kyse?
  • Adminet kokemukset: Ohjelman hyviä ja huonoja puolia
  • Millaisia vaihtoehtoja Adminetille löytyy?
  • Onko Adminet hyvä valinta yrityksellesi?

Admicom ja Adminet lyhyesti

Adminetin takana oleva yritys Admicom on suomalainen, 2004 perustettu ohjelmistoyritys.

Admicomin tarjontaan kuuluu tällä hetkellä kolme eri ohjelmistoa: Adminet, Adminet Lite (kevyempi versio Adminetista) ja Tocoman.

Adminet on pilvipohjainen, kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä jota markkinoidaan kolmelle eri toimialalle: rakennusalalle, talotekniikkaan sekä teollisuuteen.

Adminetin avulla käyttäjä voi hoitaa myös sähköisen taloushallinnon kuten laskutuksen ja kirjanpidon. Adminetin laskutusmalli perustuu monen muun kirjanpito-ohjelman tavoin kuukausilaskutukseen.

Adminet kokemuksia: Mitä ohjelmasta sanotaan?

Seuraavaksi katsomme hieman millaisia kokemuksia Adminetista löytyy ja mitkä ominaisuudet ovat saanut hyvää ja huonoa palautetta. Koska kokemukset ohjelmistoista ovat yksilöllisiä, ei niiden tarkoitus ole antaa kokonaisvaltaista kuvaa ohjelman toimivuudesta vaan lähinnä osviittaa millaisesta ohjelmistosta on kyse.

Adminetin käyttäjiltä saadussa palautteessa korostuu mm. seuraavat asiat: 

Hyvää:

+ Adminetin alakohtainen erikoistuminen mahdollistaa sujuvuuden, jota “yleis”ohjelmistoilla kuten Netvisorilla tai Procountorilla ei välttämättä voi saavuttaa

+ Mahdollista hoitaa kirjaukset kohteittain reaaliaikaisesti

+ Palautteeseen vastaaminen ja reagointi

Ei niin hyvää:

– Kohtalainen oppimiskäyrä kaikkien ominaisuuksien opettelussa

– Mobiiliapplikaation puute (toimii kuitenkin mobiililaitteella verkkoselaimessa)

– Monipuoliset ominaisuudet ja automatiikka eivät aina ole välttämättömiä pienemmille yrityksille (näissä tilanteisssa Adminet Lite voi olla sopivampi vaihtoehto)

Kaiken kaikkiaan kokemukset Adminetistä ovat jokseenkin ristiriitaiset. Yhteenvetona kokemuksista voidaan kuitenkin todeta, että Adminetin tuoma lisäarvo voi olla hyvinkin suuri oikeassa tapauksessa (esim. kun työkohteita on useita ja kirjaukset halutaan tehdä reaaliajassa).

Adminetin hyöty on pitkälti riippuvainen kunnolla tehdystä perehdytyksestä, joka vaatii käyttäjältä hieman ajallista panosta, Positiivisimmat kokemukset Adminetista olivat usein käyttäjiltä, joilla on hieman pidempi kokemus ohjelmistosta ja ovat oppineet käyttäämään ohjelmaa kokonaisvaltaisesti. Negatiivisia kokemuksia sen sijaan löytyi enimmäkseen uusilta käyttäjiltä, jotka kokivat ohjelman ominaisuudet liian monimutkaisiksi ja vaikeiksi.

Voit lukea Admicomin omia asiakaskokemuksia yrityksen verkkosivuilta: https://admicom.fi/

Vaihtoehtoja Adminetille

Adminet ei ole ainoa ohjelmisto, jonka kohderyhmä perustuu pitkälti rakennus -ja talotekniikan yrityksistä. Suomessa selkein kilpailija Adminetille on Ecom, joka on Accountorin ylläpitämä ja joka yleisluonteeltaan on hyvin Adminetin kaltainen.

Myös Netvisor ja Procountor voivat usein toimia hyvänä vaihtoehtona Adminetille, vaikka ne eivät ole yhtä vahvasti keskittyneet rakennus -ja talotekniikan yrityksiin vaan enemmänkin yleisohjelmistoja.

Onko Adminet hyvä valinta yrityksellesi?

Tulisiko yrityksesi valita Adminet vai joku muu ohjelmisto?

Adminet on kokemuksien ja ominaisuuksien perusteella varteenotettava vaihtoehto rakennus -ja talotekniikan yrityksille, jotka etsivät pilivipohjaista ja kokonaisvaltaista taloushallinnon järjestelmää. Adminet edellyttää kuitenkin kunnollisen perehdytyksen, jotta käyttäjää saa ohjelman kaikki hyödyt irti.

Se, onko Adminet paras vaihtoehto yrityksellesi on kuitenkin hyvin tapauskohtaista. Näin ollen suosittelemme varaamaan ohjelmiston esittelyn yritykseltä sekä muutamalta (esim. edellä mainitulta) vaihtoehdolta. Taloushallinnon ohjelmisto kannattaa valita huolellisesti, jotta säästyy turhalta työltä ja pettymykseltä myöhemmin. Paras tapa on varata esittely muutamasta eri ohjelmistosta ja tehdä sen jälkeen oma lopullinen valinta. Vaihtoehtoisesti voit konsultoida myös tilitoimistoa asiassa, jolloin saat hieman osviittaa millainen ohjelmisto sopisi juuri sinun yrityksellesi.