Sähköinen kirjanpito on nykyaikaa.

Perinteinen ja paperinen kirjanpito on puolestaan hävinnyt kovaa vauhtia taloushallinnon ”katukuvasta” yhä useamman yrityksen siirryttyä digitaaliseen taloushallintoon. Tämä kehitys tuskin yllättää ketään.

On selvää, että sähköinen kirjanpito on luonteva valinta yrityksellesi lähes kaikissa tapauksissa, mikäli tavoitteena on tehokas, luotettava ja aikaa-säästävä lähestymistapa taloushallintoon.

Mutta mistä löytää hyvä sähköinen tilitoimisto, joka hoitaa hommansa moitteettomasti?

 

Jatkamalla lukemista saat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten ja mistä löytää hyvä sähköinen tilitoimisto?
  • Mitä ominaisuuksia suosia valitessa sähköistä kirjanpitoa tarjoavaa tilitoimistoa?
  • Sähköisen kirjanpidon hinta – miten paljon se yleensä maksaa?

 

Mistä löytää paras sähköinen tilitoimisto?

 

Sähköinen kirjanpito helpottaa niin asiakasyrityksen kuin kirjanpitotoimiston arkea muun muassa seuraavin tavoin:

 

1. Pienempi työmäärä: Sähköiseen kirjanpitoon menee huomattavasti vähemmän aikaa kuin perinteiseen kirjanpitoon.

2. Parempi dokumentaatio: Koska kaikki dokumentoidaan sähköisesti vähenee m.m. hukkuneiden dokumenttien tai virheellisten kirjausten määrä. Dokumentaatio on myös joustavammin ja helpommin saatavilla verrattuna perinteiseen kirjanpitoon.

3. Halvempi hinta: Yleensä sähköisen kirjanpidon tuomat säästöt tilitoimiston työaikaan vaikuttavat myös kirjanpitotoimiston hintalappuun.

Yrityksellesi parhaiten sopivan (sähköisen) tilitoimiston löytäminen voi kuitenkin olla haastavaa, varsinkin kuin Googlen hakutulokset sähköiselle kirjanpidolle Helsingissä näyttävät tältä:

 

sahkoinen tilitoimisto helsinki

Suuresta tulosmäärästä voidaan päätellä että suurin osa tilitoimistoista ovat siirtyneet sähköiseen taloushallintoon. Etenkin suurien kaupunkien läheisyydessä ei varmasti ole montaa tilitoimistoa, jotka hoitaisi pelkkää paperista kirjanpitoa.

 

Useat tilitoimistot tukevat kuitenkin vielä paperista kirjanpitoa, vaikka yrittävätkin usein saada asiakkaitaan siirtymään sähköiseen kirjanpitoon – ja syystä.

Hakutuloksista voimme myös todeta, että juuri ”sen oikean” tilitoimiston löytäminen ei ole ihan yksinkertainen tehtävä.

 

Seuraavaa lähestymistapa voi auttaa sinua siivilöimään parhaat ehdokkaat sinun yrityksellesi tilitoimistojen suuren tarjonnan lomasta:

1. Selvitä, mitä ominaisuuksia sinun kannattaa etsiä tilitoimistoa valitessa. Käymme läpi nämä ominaisuudet seuraavassa kappaleessa.

2. Vertaile vaihtoehtoja ja hyödynnä meidän ilmaista tilitoimistojen kilpailutusta ennen valinnan tekemistä. Haastattele jokaista tilitoimistoa ja tee hintavertailu palveluntarjonnasta huolellisesti ennen päätöksen tekoa.

 

Sähköisen tilitoimiston valinta: mitä ominaisuuksia suosia?

Valitessa tilitoimistoa on hyvä ottaa huomioon muitakin ominaisuuksia kuin pelkkä sähköisyys.

Muun muassa seuraavat asiat kannattaa huomioida verratessa tilitoimistoja:

 

1. Tuetut ohjelmistot

Mikäli sinulla on jo tietty kirjanpidon-ohjelma kuten Netvisor tai Procountor käytössä ja haluat jatkaa kyseisen ohjelman käyttöä tulee tilitoimiston tukemat kirjanpito-ohjelmat vaikuttamaan valintaan.

Kirjanpito-ohjelman lisäksi yritykselläsi saattaa olla muita ohjelmistoja käytössä kuten esim. eTasku tai Holvi.

Yleisesti voidaan todeta, että mitä useampaa ohjelmistoa tilitoimisto tukee sen parempi.

 

Vaikka yritykselläsi tällä hetkellä olisi vain tietty kirjanpito-ohjelma käytössä, saattaa tilanne muuttua jatkossa ja tilitoimisto joka tukee useaa eri ohjelmistoa on näin ollen joustava valinta tulevaisuutta ajatellen.

 

2. Luotettavuus ja uskottavuus

Seuraava asia jota kannattaa harkita on tilitoimiston luotettavuus ja uskottavuus.

Onko tilitoimisto esimerkiksi auktorisoitu tai onko heillä relevantteja asiakasreferenssejä? Onko tilitoimiston työntekijät alan asiantuntijoita joiden käsiin uskallat jättää kirjanpitosi?

Pelkkä auktorisointi tai avainhenkilöiden kokemus ei luonnollisesti takaa hyvää palvelua, mutta viestii että työn laadun voi odottaa olevan ammattitasoista.

Parhaan kuvan luotettavuudesta saa kuitenkin yleensä henkilökohtaisesta kohtaamisesta joko puhelimitse tai kasvokkain.

 

3. Palvelun laatu ja tehokkuus

Myös tilitoimiston palveluhenkisyys on hyvä selvittää joko puhelimitse tai kasvotusten.

Pyydä esittelyä tulevalle yhteyshenkilöllesi, jotta tiedät millainen henkilö tulee olemaan vastuussa yrityksesi kirjanpidosta.

Pienissä tilitoimistoissa yhteyshenkilön merkitys ei ole yhtä suuri kuin suurissa tilitoimistoissa, joissa yhteyshenkilö on ensisijainen kontaktisi tilitoimistoon lähes kaikissa tilanteissa.

Myös tilitoimiston oma-aloitteisuudesta on hyvä saada kuva heti alkumetreillä.

Tilitoimiston tulisi ihanteellisessa tilanteessa rutiinitehtävien lisäksi osata neuvoa ja tukea yrityksesi liiketoiminnan kehittämisessä.

 

 

Sähköisen kirjanpidon hinta: mistä maksat ja kuinka paljon?

 

Mitä sähköisestä kirjanpidosta sitten joutuu maksamaan?

Mikroyritykselle,  sähköisen kirjanpidon hinta on n. 60 – 120 eurosta /kk ylöspäin. Tähän ”lattiahintaan” sisältyy yleensä mikroyrityksen juokseva kirjanpito, veroilmoitukset sekä tilinpäätös.

Hinta määräytyy pitkälti seuraavien seikkojen perusteella:

1) Tapahtumien määrä (tositteet – esim. osto/myyntitositteet tai palkanmaksut)

2) Ohjelmistokulut

3) Palvelujen laajuus

 

Hinta voi myös näyttää hyvin erillaisellta, riippuen tilitoimiston käyttämästä laskutusmallista.

Nykyisin niin sanottu kiinteä laskutusmalli on yleistynyt, jossa tilitoimisto laskuttaa kiinteän määrän kuukausittain. Kiinteä laskutus perustuu yrityksesi kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen, toisin sanoen tilitoimiston työmäärään.

Toinen malli on tuntipohjainen laskutus jossa tilitoimisto laskuttaa toteutuneiden työtuntien perusteella.

Usein kiinteää mallia suositaan m.m. koska kiinteässä mallissa kulut ovat helppo ennustaa eikä ikäviä yllätyksiä tule samalla tavalla kuin tuntipohjaisessa mallissa.

 

Hintaan voi vaikuttaa yllä mainittujen seikkojen lisäksi m.m. tilitoimiston sijainti.

Pääkaupunkiseudulla hinnat ovat hieman maan keskiarvoa korkeampia, mutta korkean kilpailun vuoksi myös pk-seudulla on suuria hintaeroja ja niin kalliita kuin edullisempia vaihtoehtoja.

 

Sähköisen kirjanpidon lasku yrityksellesi koostuu käytännössä kahdesta osasta:

1. Tilitoimiston tekemä työ (esim. juokseva kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta).

2. Ohjelmistomaksut (esim. kuukausimaksut kirjanpito-ohjelmasta ja kuittien käsittely-ohjelmasta).

Kuten jo todettiin aikaisemmin, laskee tilitoimiston tekemä työ yleensä siirtyessä perinteisestä kirjanpidosta sähköiseen.

Näin ollen tilitoimiston työmäärässä säästetyt kulut riittävät yleensä vähintään kattamaan sähköisistä ohjelmistoista ja palveluista muodostuvat kulut.

 

Loppusanat

Sähköinen kirjanpito tarjoaa perinteiseen kirjanpitoon verrattuna joustavuutta, helppoutta ja etenkin liiketoiminnan kasvaessa kustannustehokkuutta. Sähköisessä kirjanpidossa on tärkeää painottaa oikean kirjanpito-ohjelman valintaa. Vaikka sähköistä kirjanpitoa tarjoavia tilitoimistoja on suuri määrä, voi valintaa helpottaa m.m. meidän tarjoaman ilmaisen tilitoimistovertailun avulla.

 

Sinua saattaa myös kiinnostaa:

Vinkit tilitoimiston kilpailutukseen