Tilitoimisto Jyväskylä: Miten Löytää Se Paras?

Pelkkä tilitoimiston löytämisprosessin aloittaminen saattaa tuntua stressaavalta. Pelkästään hakusanoilla Tilitoimisto Jyväskylä nenän eteen pomppaa tuhansia vaihtoehtoja joiden joukosta voi olla vaikea valita. Kuulostaako tutulta tilanteelta?

Jotta päätöksen tekosi onnistuisi mahdollisimman sujuvasti, olemme koonneet alle vinkkejä liittyen tilitoimiston valintaan. Näiden vinkkien avulla pääset hyvin alkuun tilitoimiston haussa.

Tilitoimisto Jyväskylä – Mitä tulee ottaa huomioon ensimmäiseksi?

Pähkäiletkö vielä sen parissa, mistä tilitoimiston etsiminen kannattaa aloittaa? Jyväskylän alueella kuin sen lähiympäristössä on iso määrä tilitoimistovaihtoehtoa joista valita.

Positiivisessa mielessä tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle yritykselle pitäisi löytyä juuri niihin omiin tarpeisiin vastaava tilitoimisto. Sen löytäminen vaatii kuitenkin aikaa ja tutkimusta, jotta kaikkien vaihtoehtojen lomasta löytyy yritykselle sopivin vaihtoehto. Kun aloitat tilitoimistojen vertailun, kiinnitä siis ensisijaisesti huomiota näihin seuraaviin seikkoihin:

 

1) Tilitoimiston koko

Tiedätkö jo minkä kokoista tilitoimista etsit? Pienten tilitoimistojen palvelut ovat yleensä todella henkilökohtaisia. Suuremmat tilitoimistot sen sijaan kykenevät tarjoamaan huomattavasti monipuolisempia ja joustavampia palveluita ja ohjelmistoja. Mikäli oma yrityksesi on pieni, jossa liikevaihto on esimerkiksi tasolla 100t€/vuosi, on pieni tilitoimisto usein sopiva vaihtoehto. Isommille yrityksille sen sijaan vähintään keskisuuret tilitoimistot ja niiden monipuoliset ja joustavat palveluvalikoimat yleensä toimivat paremmin.

 

2) Tilitoimiston sijainti

Tuletko hoitamaan tilitoimiston kanssa asiat pääsääntöisesti sähköisesti vai onko tarkoituksenasi asioida tilitoimistossa paikan päällä? Vastaus tähän kysymykseen määrittää mistä tilitoimistoa kannattaa lähteä etsimään.

Jyväskylän keskustan alueelta löydät yleisesti ottaen kaupungissa toimivat suuremmat tilitoimistot. Pienempiä tilitoimistoja sen sijaan on mahdollista löytää pitkin Jyväskylää, sekä myös Jyväskylän ulkopuolelta. Jos haluat hommien hoituvan sähköisesti, ei tilitoimistovalintasi riipu merkittävästi tilitoimiston sijainnista. Sähköisen kirjanpidon ja taloushallinnon avulla voit siis harkita muualla kuin kotikunnassasi toimivia tilitoimistoja. Toisaalta, jos tarkoitus on asioida tilitoimistossa säännöllisesti paikan päällä, kannattaa valita lähempänä yritystäsi toimiva tilitoimisto.

 

3) Tilitoimiston tarjoamat palvelut

Ensisijaisesti päätöksesi tulisi tehdä tilitoimiston tarjoamiin palveluihin keskittyen. Minkä laajuisia ja tasoisia palvelua odotat valitsemaltasi tilitoimistolta?

Joissain tilanteissa potentiaalinen tilitoimisto vastaa odotuksiasi palveluiden ja ohjelmistojen laajuuden sekä myös asiakaspalvelun laadun osalta, mutta sijaitsee kauempana kuin mistä olit ajatellut etsiä tilitoimistoa. Parhaiten tarpeitasi vastaava tilitoimisto saattaa siis sijaita muulla paikkakunnalla kuin yrityksesi. Näissä tilanteissa kannattaa laittaa sijainti pienempään arvoon ja valita tilitoimisto palvelutarjonnan ja laadun perusteella. Toimivan yhteistyön takaamiseksi sijaintia oleellisempaa on, ettei lähde tinkimään tilitoimiston tarjoamien palveluiden laajuudesta ja laadusta.

 

Jyväskylän tilitoimistojen hinta

Tilitoimiston tarjoama hinnoittelu määrittyy monen tekijän perusteella. Varsinkin yrityksesi koolla, liiketoiminnan luonnolla ja laajuudella on vaikutusta tilitoimiston pyytämään hintaan.

Kun tilitoimisto määrittelee yritykseltäsi pyydettävää hintaa, ottavat he ensisijaisesti huomioon yrityksesi liiketoiminnan laajuuden. Haluamasi palvelukokemuksen laajuus vaikuttaa lisäksi huomattavan paljon. Siksi tuleekin miettiä etukäteen haetko tilitoimistoa hoitamaan lähinnä kirjanpidon puolestasi? Vai haluatko kirjanpidon lisäksi myös muita konsultointipalveluita?

Lähtöhinta kirjanpidolle on mikroyritykselle noin 100€ (+alv)/kk kun kyseessä on pelkkä sähköinen kirjanpito. Kannattaa kuitenkin olla valmis maksamaan tätä korkeampaa hintaa, varsinkin jos haluat tilitoimistolta kirjanpidon rinnalle muitakin palveluilta. On vaikea antaa täsmällisempää hintaesimerkkiä tai hintahaarukkaa, sillä palvelut hinnoitellaan yleisesti ottaen tapauskohtaisesti, perustuen yrityksesi liiketoiminnan kokoon ja haluamiesi palveluiden laajuuteen.

Koska tilitoimistojen palvelut nykyisin hoidetaan suurilta osin sähköisesti, on sinulla mahdollisuus valita tilitoimisto keskusta-aluetta kauempaakin. Vertaile siis rohkeasti eri tilitoimistojen tarjoamia palveluita ja hintoja sijainnista riippumatta. Tilitoimiston ei tarvitse edes sijaita yrityksesi toimikunnan, tässä tapauksessa Jyväskylän, sisällä!

Kun olet saanut tilitoimistolta hintapyynnön, muista tarkastella mihin hinta perustuu. Onko se kiinteä tuntihinta? Perustuuko se tositteiden ja transaktioiden määrään? Jotkin tilitoimistot tarjoavat yllättävän matalia ja houkuttelevia lähtöhintoja, mutta todellinen kuukausihinta nousee jokaisen maksun, tositteen ja transaktion myötä. Ota tämä huomioon vertaillessasi eri tilitoimistojen tarjoamia hintoja. Tämän lisäksi tulee huomioida myös tilitoimiston käyttämä automatiikka, sillä sen mukanaan tuoma ajansäästö näkyy myös sinulle lähetettävässä laskussa.

 

Tulisiko valita perinteinen kirjanpito vai sähköinen kirjanpito?

Tätä nykyä sähköinen kirjanpito on mahdollista saada lähestulkoon kaikissa tilitoimistoissa, mutta muutaman tilitoimiston kanssa voi vielä saada kirjanpitoasiat hoidettua perinteisellä tavallakin. Perinteinen kirjanpito on yleensä hivenen edullisempi kuin sähköinen kirjanpito, ja se on yksi osasyy miksi perinteinen kirjanpito vielä houkuttelee joitakin yrityksiä. Syy tähän hinnoittelun erotteluun on ensisijaisesti lisenssimaksuissa. Sähköistä kirjanpitoa suorittavat tilitoimistot joutuvat maksamaan ohjelmistojentarjoajille, kun taas perinteisessä kirjanpidossa näitä maksuja ei ole. Tämä näkyy myös laskussasi.

Pelkkä edullisempi hinta ei kuitenkaan riitä perusteluksi, miksi perinteinen kirjanpito tulisi valita. Vaikka halvempi hinta houkuttelisi, saattaa huomattavasti nopeampi ja joustavampi sähköinen kirjanpito pitkällä tähtäimellä säästää yrityksellesi paljon rahaa, kun aikaa riittää keskittyä olennaiseen. Erityisesti jos aikeissasi on kasvattaa yrityksen liiketoimintaa, voivat perinteisen kirjanpidon rajoitukset puskea vastaan nopeasti.

Näin ollen meidän suosituksemme onkin ottaa sähköinen kirjanpito käyttöön heti alusta alkaen, paitsi jos yritykseltäsi löytyy jokin painava syy perinteisen kirjanpidon valintaan.

 

Mikä on Jyväskylän paras tilitoimisto?

Jokaisen yrityksen silmissä paras tilitoimisto on aina se omiin tarpeisiin ja toiveisiin parhaiten vastaava tilitoimisto.

Täten suosittelemme, että aivan ensimmäiseksi kartoitat niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista yrityksesi tämän hetkiset tarpeet ja tulevaisuuden tavoitteet. Kun nämä asiat on huomioitu ja tiedossa, voit aloittaa tilitoimistohaun. Tekemällä näin on helpompaa välttää tilanne, jossa nyt valitsemasi tilitoimisto ei enää vastaakaan tarpeitasi parin vuoden päästä.

Tilitoimistoa ei kannata valita pelkästään tarjotun hinnan perusteella, vaan valinta kannattaa tehdä nimenomaan perustuen tilitoimiston laatuun ja palveluun. Ota huomioon myös palvelut, jotka eivät välttämättä ole yrityksesi kohdalla ajankohtaisia, mutta saattavat tulevaisuudessa olla. Tarvittavan palvelutarjonnan lisäksi pyri valitsemaan tilitoimisto, joka on ammattitaitoinen ja palvelee asiakkaitaan tunnollisesti. On myös pelkkää plussaa, mikäli tilitoimistolta voi saada myös neuvoja liiketoiminnan kehittämiseen. Kaiken tämän päälle on hyvä tarkistaa onko kyseessä auktorisoitu tilitoimisto. Monet yritykset keskittävät valintansa nimenomaan auktorisoituihin tilitoimistoon voidakseen taata tilitoimiston tarjoaman palvelun laadun olevan etukäteen luvatulla tasolla.

 

Mitä siis tulee muistaa tilitoimistoa valittaessa?

Olemme yllä esitelleet vinkkejä, joiden pohjalta pystyt selvittämään oman yrityksesi tarpeita ja minkälaista tilitoimistoa olet ensisijaisesti etsimässä. Ennen kuin aloitat tilitoimistojen vertailun ja kilpailuttamisen, suosittelemme vielä tutustumaan artikkeliimme tilitoimistojen kilpailutus. Käymme artikkelissa läpi vielä muutaman vinkin ja seikan lisää, joiden kautta tie oikean tilitoimiston valintaan selkiytyy.

Näiden tietojen pohjalta olet toivon mukaan paremmin varustautunut tilitoimiston etsinnän aloittamiseen. Me voimme myös suoraan auttaa sinua sopivan ja luotettavan tilitoimiston etsinnässä – ilmaiseksi. Sinulta se ei vaadi muuta kuin alla olevan tarjouspyyntölomakkeen täyttämisen.

Löydä Tilitoimisto

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista, kestää noin 1 minuutin, eikä sido sinua mihinkään.

Olet artikkelissa tilitoimisto Jyväskylä. Katso muut paikkakunnat.